Wskaźniki KPI w panelu Ecometrixo – czym są i w jaki sposób są liczone?

 

KPI

Opis

Koszt całkowity

Wszelkie poniesione koszty związane z daną domeną. Obejmują wydatki dodane samodzielnie w zakładce "Koszty", a także poniesione opłaty za kampanie prowadzone w różnych kanałach, jak FB Ads czy Google Ads.

Sesje

Okres aktywności użytkownika na stronie. Jeśli użytkownik będzie nieaktywny (nie będzie wykonywał żadnych interakcji) przez określony czas, jego dalsze działania zostaną przypisane do nowej sesji. 

Użytkownicy

Liczba unikalnych użytkowników, którzy pojawili się na witrynie w określonym przedziale czasowym.

Odsłony

Odsłona to pojedynczy przypadek wczytania strony przez przeglądarkę. Jeśli użytkownik ponownie załaduje stronę, zostanie to zarejestrowane jako kolejna odsłona. Podobnie w przypadku podróżowania po stronie – każda kolejna włączona podstrona będzie liczona jako następna odsłona.

Koszt sesji

Koszt sesji = koszt całkowity / ilość sesji

Koszt użytkownika

Koszt użytkownika = koszt całkowity / ilość użytkowników 

Koszt odsłony

Koszt odsłony = koszt całkowity / ilość odsłon

Koszt zamówienia

Koszt zamówienia = koszt całkowity / ilość zamówień

Koszt pozyskania złotówki

Koszt pozyskania złotówki = koszt całkowity / wartość zamówień

Liczba odsłon na sesję

Liczba wszystkich odsłon wygenerowanych przez tego samego użytkownika podczas trwania tej samej sesji.

Liczba odsłon na użytkownika

Liczba wszystkich odsłon wygenerowanych przez tego samego użytkownika.

Liczba sesji na użytkownika

Liczba pojedynczych sesji zainicjowanych przez tego samego użytkownika.

Zamówienia

Ilość zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Wartość zamówienia

Wygenerowany przychód ze wszystkich kanałów (sklep, marketplace np. Allegro i inne).

Średnia wartość koszyka

Jest to przeciętna kwota, jaką kupujący zostawia po zrealizowaniu transakcji w sklepie internetowym. 


Średnia wartość koszyka = przychody / ilość transakcji

Konwersja

Procent osób wykonujących pożądaną czynność (złożenie zamówienia) w stosunku do wszystkich osób przebywających na stronie w określonym czasie. Pozwala to zobaczyć powiązanie między ruchem na stronie a realizacją celu.


Współczynnik konwersji = liczba transakcji / liczba sesji x 100%

ROI

(ang. Return on Investment, Zwrot z Inwestycji) Wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania biznesu. Pozwala oszacować stosunek zysków do poniesionych przez firmę kosztów inwestycji.


ROI = ((przychód ze sprzedaży – koszty inwestycji) / koszty inwestycji ) x 100%

ROAS

(ang. Return on Ad Spend) Wskaźnik pozwalający na uzyskanie informacji o poziomie zwrotu z konkretnej kampanii reklamowej. Pozwala również uzyskać informację na temat korzyści osiągniętych z pojedynczej reklamy.


ROAS = (dochody / koszty) x 100%

Współczynnik odrzuceń

Procent osób, które po wejściu na stronę internetową nie dokonało żadnych działań, czyli po prostu opuściło serwis i zakończyło sesję bez wywołania kolejnego żądania do serwera. 


Współczynnik odrzuceń = liczba sesji z porzuceniem / liczba wszystkich sesji

Średni czas

Średni czas, jaki użytkownik spędził na stronie, liczony od momentu wejścia na stronę do opuszczenia sesji. 

Wartość zamówień na sesję

Średnie przychody na jedną sesję.

Wartość zamówień na użytkownika

Średnie przychody na jednego użytkownika.

Top koszty według źródła

Koszty poniesione na reklamę w danym źródle. 

Top przychody według źródła

Przychody pozyskane dzięki danemu źródłu. 

Top liczba zamówień według źródła

Liczba zamówień zrealizowanych dzięki danemu źródłu.

Top liczba sesji według źródła

Liczba sesji zainicjowanych z konkretnego źródła.

Najważniejsze dane pobrane z Google Analytics

Najważniejsze dane pobrane z Google Analytics, zawierające m.in. koszty, ilość sesji, współczynnik odrzuceń i przychody na dane źródło. 

Wszystkie kampanie

Dane dotyczące wszystkich kampanii reklamowych m.in. ich źródła, kliknięcia, koszty, przychody i ROAS.